מבזקים

תלמידֵי כיתות א'-ד' חוזרים לבתי הספר ביום ראשון

קבינט הקורונה הֶחליט אתמול לחדש מיום ראשון את הלימודים בכיתות הנְמוכות.

החל מ-1 בנובמבר, תלמידֵי כיתות א'-ב' יַחזרו ללמוד בבית הספר לְסֵירוּגִין – כל חֲצִי כיתה יִלמד שלושה ימים בשבוע. כיתות ג'-ד' יִלמדו שבוע שלם במתכּוֹנֶת של קפסולות.