מבזקים

מיום ראשון: הרַכֶּבֶת פותחת מֵחדש קַוִוים ותחנות

רכבת ישראל הודיעה כי הָחֵל מיום ראשון תִפתח מֵחדש כמה תחנות וקַוִוים ותְתַגְבֵּר את תְנועת הרכבות. העִדְכּוּנים מופיעים באֲתַר הרכבת.