עוד בנושאי חגים וימים לאומיים

מטס של שלושה דורות מעל אושוויץ (פתיח מוקלט לכתבה)

החלק הראשון של הכתבה עם הקלטה

מתוך "שער למתחיל" גיליון 1586

כ"ג בניסן תש"ע, 7 באפריל 2010

המדור: יום הזיכרון לשואה, עמוד 4