מבזקים

מחסור בדם מסוג o ב'בנק הדם'

מאות אֶזרחים וחַיָילי צה״ל הִגִיעו אתמול למרכז הרְפואי שִיבא כדי לִתְרוֹם דם. הם נַעֲנו לקְריאה של מגן דוד אדום ומִשפחתו של איציק סעידיאן, נְכֵה צה"ל שהִצִית את עצמו ומְאוּשְפָּז במַצָב אָנוּש בבית החולים. מד״א קִייְמו מִבצע הַתְרָמָה אַרְצי וקָראו לציבור ובִמיוחד לבעלֵי דם מסוג O, לתִרום דם ולְהַצִיל חיים. במד"א מְדַוְוחים על יְרידה במְלַאי הדם ב'בנק הדם' ועל מַחְסוֹר במְנוֹת דם מסוג o.