מבזקים

האם מחירֵי פירות הקיץ יֵרדו?

החקלאים מַתְרִיעים על מַחְסור חָמור בפֵירות הקיץ בישראל השנה. אִרגון מגדלֵי הפירות הודיע כי בְּעִקְבות חורף עם טמפרטורות גְבוהות במיוחד ומַחסור במְנוֹת קור, צְפויה יְרידה של 40% לפחות בִּיבוּל פירות הקיץ השנה. המַחְסוֹר בדוְּבְדְבָן גדול במיוחד. צָפוי יְבוּל של כ-1,000 טונות לְעוּמַת כ-2,500 טונות בשנה שעברה. הארגון קורא לרשתות השִיווּק למכור את הפירות במחירים הוגְנִים.

את התוצאות נִפגוש במַהֲלַך הקיץ על לוחות המחירים בדוּכְנֵי הפירות בשוק, בחנות הירקות השְכוּנָתִית ובסופרמרקט.