מבזקים

מחירי הדירות עלו או ירדו?

בימים האחרונים התפרסמו נתונים שונים על מחירי הדירות. נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים ירידה קלה במחירי הדירות. דו"ח השמאי הממשלתי מראה עלייה במחירי הדירות. אנשי שר האוצר טוענים כי הנתונים של הלמ"ס הם הנכונים והמחירים ירדו. ארגון הקבלנים צופה עלייה נוספת במחירי הדירות.

אם כך, התשובה לשאלה אם מחירי הדירות עלו או ירדו היא: תלוי מי בודק ומי מפרסם.