מבזקים

חוזרים לבתי הספר?

הממשלה הֶחליטה ביום שישי בצהריים כי מערכת החינוך תתחיל לְהִיפָּתַח בהַדרגה החל מהבוקר.

רָאשֵי עיריות, שקיבלו את החלטת משרד החינוך רק ביום שישי אחר הצהריים, הודיעו למשרד החינוך לפני כניסת השבת כי לא יִפְתְחוּ את בתי הספר הבוקר שֶכֵּן בתי הספר אינם עֲרוּכִים עֲדַיִין לקִיום לימודים.

הורים ואנשֵי חינוך רבים הִתְלוֹנְנו על כך שההַנְחָיוֹת בנושא פתיחת מערכת החינוך אינן ברורות וכי הן קשות לְבִיצוּעַ