מבזקים

מְחָאַת החַקְלָאים והמִתְמַחִים

שתי הַפְגָנוֹת מְחָאָה הִתקיימו אתמול בירושלים בְּעֵת יְשיבת הממשלה בנושא תַקְצִיב המדינה.

כ-2000 חַקְלָאִים עָשׂוּ דַרְכָּם בטרקטורים ובכלֵי רֶכֶב כְּבדים לְכִיווּן ירושלים. הם הִפְגינו מול משְׂרְדי הממשלה במְחָאָה על הרפורמה שמְתַכְנְנִים משְׂרְדי החַקְלָאות והאוצָר ביבוא תוֹצֶרֶת חקלאית. באוצר טועֲנים כי הַפְחָתַת המְכָסִים על יְבוּא ביצים, ירקות ופירות תוֹזִיל את מְחיריהם. החקלאים מוֹחִים על כך שהרפורמה פוגַעַת בחקלאים במְקום ברִשְתוֹת השִיווּק שמוכְרות את התוצרת החקלאית בפַעֲרֵי תִיווּך גדולים

עֶשרות רופאים מִתְמַחִים הִפגינו מול הכנסת בדְרישה לְקַצֵר את התוֹרָנוּיוֹת הארוכות של הרופאים בבתי החולים הנִמְשָכות 26 שעות רְצוּפוֹת