מבזקים

מוֹרידים את המסֵכות!

החובה לַעֲטוֹת מסֵכות במקומות סגורים מְבוּטֶלֶת הָחֵל מהיום. לפי הורָאַת משרד הבריאות חובה לַעֲטות מסכות רק במקרים הבאים: אורְחים ועובְדים לא מְחוּסָנים ולא מַחְלימים במוסְדות רְוָוחָה, במוסְדות בריאות לאִשְפּוּז מְמושך ובמוסָדוֹת לקְשישים, מְבודָדִים בדרך למקום הבידוד ואנשים השוהִים בטיסה.