מבזקים

מוציאים יותר על חינוך

ההוצאה הלאומית לחינוך גדלה בשנה שעברה ב-4% והגיעה ל-110.3 מיליארד שקלים שהם 8.3% מהתוצר המקומי הגולמי. גם אחוז ההשתתפות של ההורים עלה בשנה האחרונה והגיע לכמעט 24%.