מבזקים

מוֹעֶצֶת העיר ת"א החליטה לפעול נגד גירוש ילדי המהגרים

מועֶצֶת העיר תל אביב קיבלה אתמול החלטה הקובַעַת שהעירייה וראש העיר יִפְעֲלו לעֲצִירַת גֵירוּש מְהַגְרֵי עבודה מהפיליפינים וילדיהם. בהחלטה נכתב: "עלינו לפעול לאור ערכים הומניסטים של כבוד האדם, אהבת הגֵר וחֶמְלָה למוּחְלָש ובהֶתְאֵם לעיקָרון האוניברסלי של טובַת הילד, ולִדְרוֹש את עֲצִירַת הגירוש".