מבזקים

מועצת הביטחון דנה במצב בסוריה

מועצת הביטחון של האו"ם התכנסה אתמול לישיבה מיוחדת לדון במצב בסוריה.

נציגי ארצות הברית, בריטניה וצרפת עזבו את האולם באמצע הישיבה לאות מחאה כאשר התחיל לדבר שגריר סוריה. המועצה לא קיבלה החלטות.

מעריכים כי בסוריה נהרגו כחצי מיליון בני אדם.