מבזקים

מה פתוח?

אחרי חודשים של סֶגֶר, נִפתחו אתמול המִסעדות, בתֵי הקפה ואוּלמוֹת האֵירוּעים (לא כולם, לא לכולם); תלמידֵי כיתות ז'-י' חזרו ללמוד בכיתות (לא כולם, לא בכל יום); השמיים נִפתחו לישְׂרְאלים (בינתיים רק ל-1000 חוזרים בימָמָה).

בעלֵי מסעדות, בתי קפה ואולמות אֵירועים רבים הִתקשו למצוא עובדים. זאת בְּשֶל העובדה שחֵלק מהעובדים, שהוּצְאוּ לחל"ת, מַעֲדִיפִים לָשֶבֶת בבית ולקבל כסף מהמדינה במקום לחזור לעבודה. בעלֵי מִסעדות רבים הִתְלוֹנְנו על אִי הכְּדָאִיוּת בְּהַפְעָלַת העֲסָקים על פי התַקָנות, ובמַצָב של חוֹסֶר וַדָאוּת לְגַבֵּי הֶעתיד והחֲשָש מִפְּנֵי סֶגֶר רביעי. רבים הֶחליטו לפתוח את העֲסָקִים רק אחרי הפסח.