השפה העברית

מה הביטוי העִברי האָהוב?

מה הביטוי העִברי האָהוב? התמונה: האקדמיה ללשון העברית

מה הביטוי העברי האהוב?

כִּתְבוּ לאקדמיה ושַתְפוּ

לכבוד יום העברית תשפ"ב – שיֵיעָרך בסימן 'שָׂפָה שכותבת אותנו' – האקדמיה ללשון העברית פונה אלינו לבחור מאוצר הביטויים העִברי ביטוי יפה, מַטְבֵּעַ לָשון או צֵירוּף אָהוּב במיוחד – בעברית מקראית, בשפה המִתְחַדֶשֶת וגם בלְשון הסלנג…

היכָּנסו לאתר האקדמיה ללשון העברית וכִתבו בטופֶס מה הביטוי שיש לכם חיבור רִגְשִי אליו ואָהוּב עליכם במיוחד. מה הצֵירוּף שמְרגש אֶתכם? איזה צֶמֶד מילים מְעוֹרֵר בָּכם צְחוק גדול או מה מַטְבֵּעַ הלשון שמְעוֹרֵר בכם הַשְרָאָה?

תוכלו לְשַתֵף גם בסיפור שעומד מאחורי הבְּחִירָה.

הקישור לטופס באתר האקדמיה ללשון העברית

 

 

התמונה: האקדמיה ללשון העברית