מבזקים

הערב ומחר: נְסיעות חינָם ברכבת ובקַוֵוי אוטובוס בין עירוניים

הנסיעה ברכבת ישראל וב-630 קַוִוים בתַחבורה הציבורית הבין עירונית תהיה בְּחִינָם הָחֵל מהערב ב-20:00 ועד לסיום פעילות התַחבורה הציבורית מחר, יום הבחירות לכנסת. זאת בַמטָרָה לְהקל על האֶזרחים להגיע לקלפִּי שבה הם רְשומים ולְמַמֵש את זְכוּתָם הדמוקרטית.

בנוסף, ועדת הבחירות הֵקימה מַעֲרַך הֶסֵעים לחולים ולמְבודָדִים באֶמצעות חֶברות מוניות.
את הרְשימה של קַוֵוי האוטובוס הבֵּין עירוניים שהנסיעה בהם בְּחִינָם אפשר לקבל במוקֵד המֵידָע של משרד התחבורה בטלפון 8787*.