מבזקים

מהיום: מָנָה שְלישית של החיסון לקורונה לבני 60 ומעלה

הממשלה הֶחליטה לקבל את הַמְלָצות משרד הבריאות והָחֵל מהיום קופות החולים יַתחילו לְחסן בני 60 ומעלה במָנָה שלישית של החיסון לקורונה. רִאשוֹנֵי המִתחסנים במָנָה השלישית יִהיו נְשִׂיא המדינה יצחק הרצוג ורַעיָיתו מיכל.

את המנה השלישית יְקבלו בני 60 ומעלה שקיבלו את המנה השנייה של החיסון לפני 5 חודשים או יותר. בְּשָלָב זה המנה השלישית לא תינָתֵן למחלימים.

ראש הממשלה קורא למבוגרים להתחסן.