מבזקים

החנייה בבתי החולים – עד 20 שקלים

החל מאתמול, מחיר חֲנִייָה במרכזים הרפואיים הממשלתיים והכלליים יהיה מקסימום 20 שקלים ליְמָמָה.

מְטוּפָּלִים אמבולטוריים בדיאליזה, מטופלים אונקולוגיים בְּמַהֲלַך הטיפול ומְלַווֵיהֶם, בני משפחה של מטופלים המְאוּשְפָּזִים לתְקוּפָה העולה על 14 ימים והורי פַָּּגִִים מאושפזים – לא ישלמו על חנייה כלל.