מבזקים

מהיום: חובה להדליק אורות ברכב גם ביום

מהיום, 1 בנובמבר (ועד 1 באפריל) חובה להדליק אורות בכל שעות היְמָמָה בכל כלי הרכב בכבישים בין עירוניים.

משאיות, אוטובוסים, מוניות ואופנועים, נִדרשים להדליק אורות גם בדרכים עירוניות.

רוכבי רכב דו-גלגלי חייבים לרכוב עם אור במהלך כל השנה ובכל דרך.

הקְנָס על אִי צִיוּת לתַקָנָה הוא 2 נקודות חובה ברִישיון הנְהיגה וקנס של 100 שקלים.