מבזקים

מהיום: התו הירוק מתרחב

הָחֵל מהיום יָחול התו הירוק באולָמות ובגני אֵירועים, בכְנסים, באירועי תַרבות וספורט, בישיבה בבתי אוכל, במכוני כושר וסטודיו, בבתי מלון ובבתי קולנוע – בכל מספר מִשתתפים.
התו יחול בבתי תפילה שבהם למעלה מ-50 מתפללים.

במִתחמים שבהם פועל תו ירוק, מוּתֶרֶת כניסה רק למְחוסנים ומַחלימים או למי שיַציגו בְּדיקת קורונה שְלילית עַדְכָּנית. בשָלבָ זה, ימשיך לחול התו הירוק רק על בני 12 ומעלה, אולם החל מ-20 באוגוסט הוא יחול גם על ילדים.

מ-20 באוגוסט יוכלו ילדים להיכנס רק לאחר הַצָגַת תוצָאה שְלילית בבדיקת PCR שבוצְעה בקופת החולים או בתחנת פִּיקוּד העורֶף.

התו הירוק לא יחול בחנויות, קניונים, בריכות, מוזאונים, סִפריות, פארקים לְאומיים ושְמורות טבע.