מבזקים

מהיום – הֲקָלוֹת בתַקָנוֹת התַו הירוק

הלילה נִכנסו לתוֹקֶף ההֲקָלות בתַקָנות התַו הירוק שעליהן הֶחְליטה הממשלה. מהיום חובה לְהַצִיג תַו ירוק רק באולָמוֹת ובגַנֵי אֵירוּעִים, במוֹעֲדוֹנֵי לילה, במֶרְכְּזֵי כְּנָסים שבהם מַגִישִים או מוכְרים מָזוֹן ובמְקומות שמִתְקַיֶימֶת בהם פעילות תַרבות שאינה בּישִיבָה. 

בּוּטְלה מִגְבֶּלֶת התְפוּסָה במְקומות הפועלים במִסְגֶרֶת התַו הירוק.