מבזקים

מדריך וחניך בקורס הטַיִס נהרגו בהתרסקות מטוס קל

אסון בחיל האוויר: טַייָס F16 במילואים בדַרְגַת רס"ן ששֵירַת כמדריך טיסה בבית הספר לטיסה של חיל האוויר ופֶרַח טַיִס נֶהֶרגו אתמול בהִתְרַסְקוּת מָטוֹס קל בדרום הארץ. מתַחְקִיר רִאשֹונִי עולה כי ההִתְרַסְקוּת הייתה פִּתְאוֹמִית. המדריך והחָנִיך לא הִסְפִּיקו לְדַווֵח למִגְדַל הפִּיקוּחַ. תְנָאֵי מזג האוויר בשעת התְאוּנָה היו טובים. 

מפקד חיל האוויר הוֹרָה על הפסקת טיסות האִימוּנִים ועל הֲקָמַת וַעֲדָה שתַחקור את התְאוּנה ותִבדוק אם המטוס הִתְרַסֵק בְּשֶל כֶּשֶל טֶכני או בְּשֶל טָעוּת אֱנוֹש.

.