מבזקים

מדינה במינוּס

על פי נְתונים שפִּרסמה הלִשכה המרכזית לסטטיסטיקה: 42% ממִשְקֵי הבית בישראל שבְּבַעֲלוּתָם חשבון בנק, היו במַצָב של מְשִיכַת יֶתֶר (אוברדרפט) בחֶשבונם בְּמַהֲלַך חודש אחד לפחות בשנת 2018. במילים אחרות: 1.1 מיליון מִשקֵי בית בישראל, שבהם 4 מיליון ישראלים היו במינוס. אחוז משקי הבית שיש בהם ילדים שהיו במְשִיכַת יֶתֶר במהלך חודש אחד לפחות בשנה זו היה אף גבוה יותר – 52%. לכ-60 אלף ממשקי הבית נֶחְסַם החשבון בשנה שעברה לפחות פעם אחת.