מבזקים

המדד עלה ב-0.2%

מַדַד המחירים לצָרְכָן עלה בחודש אוקטובר 2016 ב-0.2%.

עליות מחירים נרשמו במיוחד בסְעִיפִים הבאים: פירות טריים  – עלייה של 4.0%, הַלְבָּשָה והַנְעָלָה  – עלייה של 3.9% ושֵירוּתֵי חינוך – עלייה של 0.7%.

ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיף התַרבּוּת והבִּידוּר  – ירידה של 0.7%.

מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב-0.2%.

בשנים עשר החודשים האחרונים (אוקטובר 2016 לְעוּמַת אוקטובר 2015) ירד המדד הכללי ב-0.3%.