מבזקים

מַדַד ספטמבר עלה ב-0.2%

מַדַד המחירים לצָרְכָן עלה בחודש ספטמבר ב-0.2%.

עֲלִיוֹת מחירים בולְטות נרשמו בסְעיף הירקות הטְריים שהִתְיַיקרו ב-9.5%.

יְרידות מחירים בולטות נִרשמו בסְעיפֵי האֵירוּחַ, הנופֶש והטיולים שיָרדו ב-15.4% ובסְעיף ההלבשה שירד ב-2.1%.

מִתחילת השנה עלה מַדַד המחירים ב-2.5%. 

בשניים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2021 לְעוּמַת ספטמבר 2020) מדד המחירים לצָרְכָן עלה ב-2.5%.