מבזקים

מַדַד נובמבר ירד ב-0.1%

מַדַד המחירים לצָרְכָן ירד בחודש נובמבר ב-0.1%.

יְרידות מחירים בּולְטות נִרְשְמו בסְעִיפֵי היְרקות והפֵּירות הטְרִיים שיָרדו ב-5.8%, התַרְבות והבידוּר שירדו ב-1.6% וההַלְבָּשָה וההַנְעָלָה שיָרדו ב-0.8%.

עֲליות מחירים בולטות נִרשמו בסְעיף הרִיהוּט והצִיוּד לבית שעלה ב-2.4%.

מִתחילת השנה עלה מַדַד המְחירים לצרכן ב-2.5%.

ב-12 החודשים האחרונים (נובמבר 2021 לְעומַּת נובמבר 2020) מַדַד המחירים לצָרְכָן עלה ב-2.4%.