מבזקים

מַדַד מְחירֵי הדירות עלה ב-1.2%

מחירֵי הדירות בחודשים דצמבר-ינואר עלו ב-1.2% לְעוּמַת המחירים בחודשים אוקטובר- נובמבר.

בחִישוּב שְנָתִי – מחירי הדירות עֲדַיִין מַצִיגִים יְרידה שְנתית של 0.6%.