מבזקים

מַדַד מחירֵי הדירות השְנָתי ירד ב-1.3%

מְחירֵי הדירות: מהַשְוָואַת מחירֵי העִסְקָאוֹת שבּוּצְעו בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2023, לְעוּמַת מחירֵי העִסְקָאוֹת שבּוּצְעו בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2023 נִמְצָא כי מחירי הדירות נוֹתְרו ללא שִינוּי. בְּהַשְוָואָה שְנָתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ספטמבר-אוקטובר השנה לעומת ספטמבר-אוקטובר בשנה שעברה נמצא כי מַדַד מחירֵי הדירות השנתי ירד ב-1.3%.