מבזקים

מדד ינואר – ללא שינוי, הדירות התייקרו

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן ומדד מחירי הדירות:

מדד חודש ינואר נשאר ללא שינוי. בשניים עשר החודשים האחרונים (ינואר 2024 לעומת ינואר 2023) מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.6%.

מחירי הדירות: בחודשים נובמבר-דצמבר עלו המחירים ב-0.7% לעומת החודשים אוקטובר-נובמבר. בחישוב שנתי – מחירי הדירות ירדו ב-1.4%.