מבזקים

מַדַד יולי עלה ב-0.4%

מַדַד המחירים לצָרְכָן עלה בחודש יולי ב-0.4%.

עליות מחירים בּוֹלְטות נִרשמו בסעיפֵי התַחבורה (1.6%) והתַרְבות והבידוּר (0.9%).

יְרידות מחירים בולְטות נִרְשמו בסעיפי ההַלבשה וההַנְעָלָה (4.7%) והיְרקות והפירות (0.7%).

מִתחילת השנה עלה מדד המְחירים לצָרְכָן ב-2.0%.

בשניים עשר החודשים האחרונים (יולי 2021 לעומת יולי 2020) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.9%.