מבזקים

מַדַד המְחירים לצָרְכָן עלה בחודש יוני ב-0.4%

מַדַד המְחירים לצָרְכָן עלה ב-0.4% בחודש יוני.

עֲלִיוּת מחירים בּולְטות נִרְשְמו בסְעיפים: תַחְבּוּרה שהִתְיַיקְרה ב-2.4%, דיור שהתייקר ב- 0.7%, תַרְבּוּת ובִידוּר שהִתְיַיקרו ב- 0.7% ובְריאות שהִתייקרה ב- 0.6%.

ירידות מחירים בולטות נִרשמו בְסעיפים: ירקות ופירות שהוּזְלוּ ב- 8.5% והַלְבָּשָה והַנְעָלָה שהוּזְלו ב- 3.4%.

מִתְחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-3.2%. בשנֵיים עשר החודשים האחרונים (יוני 2022 לעומת יוני 2021) מדד המחירים לצרכן עלה ב- 4.4%.