מבזקים

מַַדַד המְחירים לצָרְכָן עלה בחודש מרץ ב-0.6%

מַדַד המְחירים לצָרְכָן עלה בחודש מרץ ב-0.6%.

עליות מחירים בולְטות נִרְשְמו בסְעיפים הבאים: הלבשה והנעלה – 2.0%, תַרבות ובידור –  1.5%, דיור – 0.6%, בריאות – 0.5%, תַחְבּורה – 0.4% ושונות – 3.5%.

יְרידות מחירים בולטות נִרשמו בין היֶתֶר בסְעיף הירקות והפירות הטְרִיים – 3.0%.

האינפלציה השְנתית – 2.7%.