מבזקים

מַדַד המחירים לצָרְכָן עלה בחודש אוגוסט ב-0.2%

מַדַד המחירים לצָרְכָן עלה בחודש אוגוסט ב-0.2%. מתחילת השנה (מינואר 2019) עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.8% ובשניים עשר החודשים האחרונים ב-0.6%.

עֲלִיוֹת מחירים נרשמו במיוחד בסעיפֵי הירקות והפירות טריים (4.2%) והתרבות והבידור (2.6%). יְרידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפֵי ההלבשה (1.5%) והתִקְשורת (0.7%).