מבזקים

מַדַד המְחירים לצָרְכָן עלה באפריל ב-0.8%

מַדַד המְחירים לצָרְכָן עלה בחודש אפריל ב-0.8%. 

עֲליות מְחירים בּוֹלְטוֹת נִרְשְמו בסְעיפֵי היְרקות הטְרִייִם שעלו ב-5.5%, ההַלְבָּשָה שעלתה ב- 2.8%, התַחְבּוּרה שעלתה ב-2.3% והתַרְבּוּת והבִּידוּר שעלו ב-1.5%.

יְרידות מְחירים בולְטות נִרְשְמו בסְעיף התִקְשוֹרֶת שירד ב-1.2%.

מִתְחילת השנה עלה מַדַד המְחירים לצָרְכָן ב-2.2%. 

בשניים עשר החודשים האחרונים (אפריל 2022 לְעוּמַת אפריל 2021) מַדַד המְחירים לצָרְכָן עלה ב-4.0%.