מבזקים

מדד המחירים לצרכן עלה באוקטובר ב- 0.3%

מַדַד המחירים לצָרְכָן עלה בחודש אוקטובר ב- 0.3%.

מתחילת השנה עלה המדד ב-0.6%.

עליות מחירים נִרְשְמו במיוחד בסְעִיפִים הבאים: הלבשה והנעלה – עלייה של 6.1% וירקות טריים – עלייה של 3.2%.

ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: פירות טריים – ירידה של 1.1% ורִיהוּט וצִיוּד לבית – ירידה של 0.6%.