מבזקים

מַדַד המְחירים לצָרְכָן עלה באוקטובר ב-0.1%

מַדַד המְחירים לצָרְכָן עלה בחודש אוקטובר ב-0.1%. 

עליות מְחירים בּוֹלְטוֹת נִרְשְמוּ בסְעיפֵי ההַלְבָּשָה וההַנְעָלָה שעלו ב-3.6%, התַרְבּוּת והבִּידוּר שעלו ב-1.1% והמָזוֹן שעלה ב-0.9%.

יְרידות מחירים בּוֹלְטות נִרְשְמו בסְעיפֵי היְרָקות והפֵּירוֹת הטְריים שיָרדו ב-2.5% והתַחְבּוּרָה שיָרְדָה ב-1.1%.

מִתחילת השנה עלה מַדַד המְחירים לצָרְכָן ב-2.6%. 

בשְנֵיים עשר החודשים האחרונים (אוקטובר 2021 לְעוּמַת אוקטובר 2020) מַדַד המחירים לצָרכן עלה ב-2.3%.