מבזקים

מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר עלה ב-0.1% 

עֲליות מחירים נִרְשְמו במיוחד בסְעִיפִים הבאים: פירות טריים 9.4% ותחבורה 0.8%.

ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה 4.6%, ירקות טריים 2.2% ותִקְשוֹרֶת 1.3%.

מתחילת השנה ירד המדד הכְּלָלִי ב-0.4%.

בשניים עשר החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.2%.