מבזקים

מַדַד המחירים לצָרְכָן ירד בפברואר ב-0.1%

מַדַד המחירים לצָרְכָן ירד בחודש פברואר ב-0.1%. יְרידות מחירים בולְטות נִרשמו בסְעיפים: הַלְבָּשָה 3.8% ותִקשורת 1.1%. עֲלִייַת מחירים בולֶטֶת נִרְשְמָה בסְעיף הפירות הטְריים 4.6%. מִתְחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.5% ובשנה האחרונה עלה המדד ב-0.1%.