מבזקים

מַדַד דצמבר עלה ב-0.3%

מַדַד המְחירים לצָרְכָן עלה ב-0.3% בחודש דצמבר 2021. 

עליות מחירים בּוֹלְטות נִרְשְמוּ בסְעִיפֵי ההַלְבָּשָה וההַנְעָלָה שעלו ב-1.1%, הדִיוּר שעלה ב-0.8%, הרִיהוּט והצִיוּד לבית שעלו ב-0.7% והמָזוֹן שעלה ב-0.5%.

ירידות מחירים בולטות נִרשמו בסעיפי הירקות והפירות הטְריים שירדו ב-2.7% והתַרְבּוּת והבִּידוּר שירדו ב-0.8%.

בשנת 2021 עלה מדד המחירים לצָרְכָן ב-2.8%.