מבזקים

מדד דצמבר ירד ב-0.1%

מדד המחירים לצרכן ירד בחודש דצמבר ב-0.1%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים (2.9%) ושירותי חינוך (0.9%).

מדד מחירי הדיור נשאר ללא שינוי בחודש דצמבר.

בשנת 2020 ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.7%.