מבזקים

מַדַד אפריל עלה ב-0.8%

מַדַד המְחירים לצָרְכָן עלה בחודש אפריל ב-0.8%.

עֲלִיוֹת מחירים בּולְטות נִרְשְמו בסְעיפים: תַחְבּוּרָה – 3.4%, הַלְבָּשָה  – 2.3%, תַרבות ובִידוּר  – 1.6%, דיור – 0.6% ומָזוֹן ותַחְזוּקַת הדירה – 0.3%.

יְרידות מחירים בולטות נִרשמו בסעיפים: ירקות ופירות  – 1.3% וריהוּט וציוד לבית  – 0.5%.

מִתחילת השנה מדד המחירים לצרכן עלה ב-1.8%.

בשניים עשר החודשים האחרונים (אפריל 2024 לעומת אפריל 2023) מַדַד המחירים לצרכן עלה ב-2.8%.