מבזקים

מַדַד אפריל עלה ב-0.4%

מַַדַַד המחירים לצָרְכָן עלה בחודש אפריל ב-0.4%. עֲלִיוֹת מחירים נִרְשְמו בירקות ופירות טְרִיים ובמוּצְרֵי הַלְבָּשָה והַנְעָלָה. לא נִרְשְמו ירידות מחירים בולטות.