מבזקים

מַדַד אוקטובר עלה ב-0.5%

מַדַד המחירים לצָרְכָן עלה בחודש אוקטובר ב-0.5%. ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב-3.7%.

עליות מחירים בּוֹלְטות נִרשמו בסְעִיפֵי ההַלְבָּשָה וההַנְעָלָה, שעלו ב-3.9%; היְרקות והפֵּירות שעלו ב-3.2%; סְעיף התַחְבּוּרָה שעלה ב-1%, והמָזוֹן, שעלה ב-0.9%.

יְרידות מְחירים בולטות נִרשמו בסְעיפֵי התַרבות והבִּידוּר, שירדו ב-0.9% וכן בדִיוּר, שירד ב-0.4%.