מבזקים

מדד אוגוסט – ללא שינוי

מדד המחירים לצרכן בחודש אוגוסט נשאר ללא שינוי (בהשוואה לחודש יולי). 

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ההלבשה וההנעלה (2.2%), הפירות הטריים (1.2%) והתקשורת (אחוז אחד).

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי התרבות והבידור (1.9%) והירקות הטריים (1.2%).

מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.6%. 

בשנים עשר החודשים האחרונים ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.8%.