מבזקים

מְבַקֵר המדינה מותֵחַ בִּיקוֹרֶת על טיפול הממשלה בעוֹרֶף

מְבַקֵר המדינה מתניהו אנגלמן שלח אתמול מכתב ארוך לראש הממשלה שבו הוא מותח ביקורת חריפה על הטיפול של הממשלה בעורֶף. המבקר מַצְבִּיעַ על הלִיקוּיִים והכְּשָלִים של הממשלה בטיפול בעורף. במכתבו הוא דורש את תִיקוּנָם באוֹפֶן מִייָדִי.

"אין הַצְדָקָה להִתְעוֹרְרוּת המְאוּחֶרֶת של מֶמשֶלֶת ישראל בטיפול בעורֶף", כתב המבקר לראש הממשלה, והוסיף: "המְכַנֶה המְשוּתָף של הלִיקוּיִים הוא הֵיעדֵר הֵיעָרְכוּת לשְעַת חֵירוּם".

עוד כתב: "כשנתחיל את הביקורֶת נַהֲפוך כל אֶבֶן במַטָרָה להגיע לחֵקֶר האֱמֶת ולהצביע על האַחְרָיוּת של הגוֹרְמים הנוגְעים בדָבָר, מכלל הדְרָגִים – המְדיני, הצְבָאִי והאֶזְרָחי".