מבזקים

מבקר המדינה: כְּשָלים בטיפול במשבֵּר הקורונה

דוּ"חַ הביניים של מְבקר המְדינה בנושֵׂא הטיפול במַשְבֵּר הקורונה בישראל הִתפרסם אתמול. הדו"ח חושֵׂף כְּשָלִים של הגופים המֶמשלתיים והציבוריים בניהול המשבר. הדו"ח מִתְיַיחֵס לפעולות הממשלה במַהֲלַך הגל הרִאשון של משבר הקורונה ובתְקופה שאחריו.