מבזקים

מבקר המדינה הבא: מתניהו אנגלמן

חברי הכנסת בָּחֲרו אתמול במתניהו אנגלמן, מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה לתפקיד מְבקר המדינה.

אנגלמן נבחר בהַצְבָּעָה חֲשָאִית במְליאה ברוב של 67 תומכים מול 48 מִתנגדים. הוא יכהן בתפקיד בשבע השנים הקרובות. אנגלמן, רואה חשבון במִקצועו הוא מבקר המדינה הראשון שאיננו מִשְפְּטָן.

המבקר הנבחר הוֹדָה לראש הממשלה ולח"כים על בְּחירתו ואמר: "זהו כבוד גדול עבורי ועבור משפחתי. מוֹסַד מבקר המדינה הוא מֵאַבְנֵי היְסוד של מדינת ישראל. אני נכנס לתפקיד בעֲנָוָוה ותְחוּשַת שְליחות לְאומית ורואה לנגד עֵינַיי את טובת המדינה ואזרחֶיהָ. כולי תִקְוָוה שאֲמָלֵא את שְליחותי נֶאֱמָנָה".