מבזקים

מְנַסִים לסיים את המשבר ב'הדסה'

בית המשפט הוֹרָה אתמול לכל הצדדים המְעוֹרבים במַשְבֵּר בביה"ח 'הדסה' להתחיל היום בתַהֲלִיך גישור בניהולו של השופט אלייקים רובינשטיין. רובינשטיין יִיפָּגֵש היום עם הרופאים המִתְפַּטְרים במחלקה ההמטו – אונקולוגית, עם הורי הילדים החולים, עם מנכ"ל 'הדסה', מנכ"ל ביה"ח 'שערי צדק' ועם נְצִיגֵי משרד הבריאות.

אחרי החלטת בית המשפט הִפְגִינו אתמול ההורים והילדים בכניסה לירושלים.

המשבר פָּרַץ בְּעִקְבוֹת חִילוּקֵי דֵעוֹת מקצועיים בין מנהל המחלקה ההמטו-אונקולוגית ורופאי המחלקה לבין מנכ"ל הדסה.