מבזקים

'מְחָאַת הפסטה'

גל ההִתְיַיקְרוּיוֹת במֶשֶק: בימים האחרונים נִשמעות בתִקשורת וברְשָתות החֶברתיות קְריאות רבות של אֶזרחים ושל יְדוּעָנים לְהַחְרִים ולא לקנות מוּצָרים של חֲבָרוֹת המַעֲלוֹת מְחירים. יש אפילו שם זְמני למחאה: 'מְחָאַת הפסטה'.

שר האוצר ושרת הכלכלה פָּנו במִכתב לחֲבָרוֹת וביקשו שלא יַעלו מחירים. בוַועֲדַת הכלכלה של הכנסת נֶעֱרַך דִיון בנושא יוֹקֶר המִחְיָה וגל ההתייקרויות.

בְּעִקְבוֹת מְחָאַת הצָרְכָנִים: יַצְרָנִיוֹת וִיבוּאָנִיוֹת הודיעו כי לא יַעֲלוּ מחירים לְפִי שעה. חלקן הודיעו כי הן דוחות את העלאת המחירים "עד אחרי פסח".

שָּרַת התחבורה ושר האוצר הודיעו אתמול כי הֶחליטו לְהַקְפִּיא את הַעֲלָאַת תַעֲרִיפֵי הנְסיעה בתַחְבּורָה הציבורית. התַעֲרִיפִים היו אֲמוּרִים להִתייקר אתמול ב-8%.