מבזקים

לפחות 20 לוחמים לא נהרגו מאש אויב בעזה

צה"ל פִּרסם היום נְתונים עַדְכָּניים על מספר החיילים שנֶהֶרגו בתְאונות מִבְצָעִיוֹת ומיֶרי דוּ -צְדָדִי מִתחילת התִמְרוּן הקַרְקָעי ברצועה.

105 חיילים נפלו בתִמרון הקַרְקָעִי, שהֵחֵל ב-27 באוקטובר/ מִתוכָם – 20 חֲלָלִים שנהרגו בתְאונות שונות: 13 מהם נהרגו כתוצָאָה מיֶרי כוחותֵינו על כוחותֵינו, 6 נהרגו בתְאונות הקְשורות לאמל״ח, נֶשֶק או דְרִיסוֹת.

לפי הערכות שונות בצה"ל, יש עוד מאות חיילים שנִפצעו מיֶרִי דוּ"ץ ומתאונות מִבְצָעִיוֹת בשֶטח האויב.