מבזקים

למ"ס: מדד מחירי הדירות ירד ב-1%

מחירי הדירות ירדו בחודשים דצמבר 2017 – ינואר 2018 בשִיעוּר של 1% לעומת החודשים נובמבר-דצמבר 2017. כך עולה מנְתוּנֵי הלִשְכָּה המֶרְכָּזִית לסטטיסטיקה. בשנה האחרונה מחירי הדירות עלו ב-1.2%.

מַדַד מחירי דירות חדשות ירד ב-2.1%.